Czerwiec 6, 2016

Szyfrowanie

Tylko zaszyfrowane dane to dane bezpieczne. 80% firm będących ofiarą kradzieży danych bankrutuje w ciągu 2 lat od incydentu.
Szyfrowanie to, często pomijany, krytyczny element systemu bezpieczeństwa.

Poziom bezpieczeństwa firmy nie jest wypadkową wszystkich zaimplementowanych systemów ! Zabezpieczenia są tak mocne jak najsłabszy element infrastruktury.

Kliknij w logo, żeby dowiedzieć się więcej